רוצים שינוי חברתי-חינוכי?

ארגון "עתיד ירוק"
פועל להטמעת עקרונות הקיימות ושמירת איכות הסביבה
בקרב אנשי חינוך, תלמידים וקהילה בכל רחבי הארץ.

מה אנו מציעים?

פעילויות, הרצאות והצגות לבתי הספר ולגני הילדים.
קורסים והשתלמויות לעובדי הוראה מוכרים לגמול.
תוכניות בתחום הקיימות למוסדות חינוך ולרשויות.
ייעוץ וליווי בתי ספר להסמכה לירוק.
ארגון סיורים סביבתיים לקהל מגוון.
מכירת מוצרים סביבתיים