תזונה ובריאות

תזונה ובריאות

30 שעות עם ציון

מוכר לאופק חדש

מתווה אופק: קידום בריאות רב תחומי בביה"ס שנה ב'-966

סמל הקורס במשרד החינוך:71506662

בין התאריכים: 6/7/16-24/8/16

מנחה: מירי רימון MPH,  B.Sc

1.      מבוא – סקירת גורמים המשפיעים על הבריאות
2.      אורח חיים בריא קהילה מקדמת בריאות בבתי הספר.
3.      תיאוריות בהובלת שינוי- כיצד משנים הרגלים ?
4.      סקירת הרגלים קיימים בביה"ס וצרכי ביה"ס כצעד ראשון בבניית תכנית עבודה
5.      הרגלים בריאים במשפחה: הורים כמקדמי בריאות ומורים כמקדמי בריאות
6.      עקרונות בתזונה נבונה למתבגרים ומבוגרים
7.      שילוב תכנים ומסרים בריאותיים במקצועות הלימוד השונים
8.     סיכום-מדידה והערכה של תכניות קידום אורח חיים בריא בביה"ס