חינוך סביבתי

חינוך סביבתי

56 שעות עם ציון

תוכנית הקורס

 1. מבוא והכרת מערכת אוריינית
 2. עקרונות החינוך הסביבתי
 3. הכרת נושאים סביבתיים באתר "סבבה"
 4. ליבון ערכים סביבתיים
 5. חינוך יהודי סביבתי
 6. המשך הכרת נושאים סביבתיים
 7. דיון: מהי אחריותו של הפרט כלפי הסביבה
 8. הכרת מוסדות לחינוך סביבתי
 9. חינוך לקיימות הכרת חומרי למידה
 10. הכרת תוכניות לימוד בנושא פסולת ומיחזור
 11. דיון: כיצד ניתן לקדם החינוך הסביבתי בבתיה"ס
 12. כתיבת מטלה מתוקשבת בנושא החינוך הסביבתי
 13. הסיור הלימודי בנושא החינוך הסביבתי
 14. סיכום, הצגת עבודה, משוב

 

יגאל סלע