חינוך לקיימות

חינוך לקיימות

56 שעות עם ציון

 

מס' נושא
1 מפגש פנ"פ: מבוא
2 טביעת הרגל האקולוגית
3 מגוון המינים, מינים בסכנת הכחדה
4 משאבי טבע ושימורם
5 פיתוח בר קיימא , טבע עירוני
6 פסולת ומיחזור
7 שימוש מושכל במשאבים
8 צרכנות נבונה, צרכנות ירוקה ועוד
9 בית הספר הירוק, עשייה למען הקהילה
10 דיון א-סינכרוני בפורום לצורך דיון בסוגיות אקטואליות סביבתיות
11 סביבתנות יהודית: איכות הסביבה לאור מקורות היהדות
12 סיור מקצועי עצמאי המשלב את תכניה העיקריים של הההשתלמות
13 בניית מודל בית ספרי לחינוך לקיימות
14 מפגש פנ"פ-פעילות רפלקטיבית-דיון משותף והצגת פעילות חקר לימודית בתחום הדעת, משוב+ סיכום

 

יגאל סלע

052-3275807

igalsela@gmail.com