חדש ישן ומחודש – מחזור

חדש ישן ומחודש – מחזור

56 שעות עם ציון
ת ו כ נ י ת

מס' נושא
1 מפגש פנ"פ- מבוא, הצגת מערכת אורייינית
2 תרבות הצריכה, צרכנות נבונה, צרכנות ירוקה
3 הפסולת בישראל-מקורות הפסולת, טיפול בפסולת, 7 ה-R -ים
4 מחזור נייר + טיפים ירוקים בחסכון בנייר
5 מחזור פלסטיק+טיפים להפחתת השימוש בפלסטיק
6 מיחזור זכוכית
7 פסולת אורגנית-הפרדה במקור וקומפוסט
8 מיחזור פסולת אלקטרונית
9 מיחזור מכוניות ומתכות
10 חוק הפיקדון
11 דיון בפורום: כיצד ניתן לעשות שימוש חוזר בבית הספר
12 הכרת אתרי מיחזור: חירייה, דודאים, אמניר, אביב פלסטיק
13 הכרת חומרי למידה בנושא מיחזור
14 מפגש פנ"פ-הצגת עבודות משתלמים

 

יגאל סלע

052-3275807

igalsela@gmail.com