הסביבה בה אנו חיים

הסביבה בה אנו חיים

56 שעות עם ציון
תוכנית

מס' נושא
1 מפגש פנ"פ , מבוא, הכרת מערכת אוריינית
2 התחממות גלובאלית: אפקט החממה, חור באוזון
3 טבע ומגוון ביולוגי
4 פיתוח בר-קיימא
5 פסולת ומחזור
6 דיון בפורום: שימוש מושכל במשאבים בביה"ס
7 אנרגיה וזיהום אויר
8 רעש וקרינה
9 מים ונחלים
10 ים וחופים
11 איכות הסביבה במקורות היהדות
12 הכנת פעילות לימודית לכיתה שתוכננה על ידי המשתלם במסגרת ההשתלמות-הכנת שעור מתוקשב
13 דיון א-סינכרוני בפורום: דיון בסוגיות אקטואליות בנושא הסביבה
14 סיכום-מפגש פנ"פ-פעילות רפלקטיבית, דיון משותף והצגת פעילות חקר לימודית בתחום הדעת

משוב והצגת עבודות

 

יגאל סלע

052-3275807

igalsela@gmail.com