בניה ירוקה

בניה ירוקה

56 שעות עם ציון
למידה מרחוק

מטרות:

 1. הכרת עקרונות הבניה הירוקה
 2. הכרת עקרונות בניה ירוקה של מוסדות חינוך
 3. הכרת דרכים למניעת חשיפה לחומרים רעילים במבנים
 4. הכרת עקרונות המתווה של בי"ס ירוק

ראשי פרקים מרכזיים:

 1. עקרונות הבניה הירוקה
 2. יירוק מוסדות חינוך
 3. הכרת מוסדות חינוך ירוקים
 4. מניעת מפגעי רעש במבנים
 5. צמצום נזקי קרינה וחומרים מסוכנים

מרכיבים יישומיים לחינוך ולהוראה:

 1. אימוץ עקרונות הבניה הירוקה במוסדות חינוך
 2. מניעת מפגעים סביבתיים במוסד החינוכי
 3. שימוש מושכל במשאבים בבית הספר
 4. הכרת מוסדות חינוך ירוקים
 5. תרומת הטיפוח הסביבתי לאקלים החינוכי

נושאים:

 1. מיפגש מבוא פנ"פ
 2. בידוד תרמי
 3. תאורה טבעית ומלאכותית
 4. שימוש חוזר ומיחזור חומרים
 5. חומרים רעילים בבית
 6. איכות אוויר פנים
 7. חסכון ומיחזור מים
 8. אקוסטיקה
 9. מניעת קרינה במבנה
 10. דיון בפורום כיצד ניתן להפוך בתי ספר למבנים ירוקים
 11. אנרגייה- התייעלות וחסכון
 12. מוסדות חינוך בבניה ירוקה
 13. סיור במבנה ירוק
 14. מיפגש פנ"פ: סיכום

יגאל סלע052-3275807