איכות הסביבה

קורס  בנושא:

איכות הסביבה

56 שעות עם ציון

נושאי  לימוד תאריך מס
מבוא לאיכות הסביבה ובעיות סביבתיות גלובאליות,

התחממות כדור הארץ, איכות האוויר, אפקט החממה, אוזון

  1
פסולת ומחזור, חוק הפיקדון, נאמני ניקיון

סביבה טובה לעתיקות-רשות העתיקות

  2
טבע עירוני, תכנון סביבתי   3
קרינה ורעש

חומרים מסוכנים, פסולת רעילה

  4
זיהום ים וחופים, ים המלח, מפרץ אילת, ים תיכון

מים ונחלים בישראל

  5
          ציפורים נודדות וטיפוח ציפורים בסביבה

צבי ים  ודולפינים

  6
אקולוגיה של הצומח,הצומח לאור המקורות

יחסי גומלין: בעלי חיים, צומח, דומם

  7
סיור – גן המדע במכון וייצמן, אקו-ספירה, הפקולטה לחקלאות

 

  8
הכרת חומרי למידה, איכות הסביבה לאור המקורות

דפי משוב, סיכום, תעודות

 

  9