אדם, טבע וסביבה בנגב

אדם, טבע וסביבה בנגב

8  d799d795d79ed795d79cd79cd7aa-d79cd7a2d793d799-d795d7a2d7a0d791d79c-d7a0d797d79c-d7a7d799d7a0d794-d793d7a6d79ed791d7a8-2008-062  תצפית צבאי נגב זוג במישר

השתלמות למידה מרחוק

56 שעות עם ציון

נושאים:

 1. מבוא
 2. גבולות גיאוגרפיים של הנגב
 3. ההתיישבות בנגב
 4. הבדואים
 5. שמירת טבע
 6. תעשייה וסביבה בנגב
 7. החיים במדבר
 8. הצומח בנגב
 9. החי בנגב
 10. ים המלח
 11. המים
 12. עתיקות וארכיאולוגיה
 13. דיון בנושא: הנגב לאן?
 14. מפגש פנ"פ, סיכום

ראשי פרקים:

 1. ההתיישבות בנגב
 2. שמירת טבע
 3. החיים במדבר
 4. תעשיה וסביבה

מטרות:

 1. הכרת חבל ארץ הנגב וחשיבותו
 2. הגברת המודעות לשמירת הסביבה בנגב
 3. הכרת החי והצומח בנגב

יישומים חינוכיים:

 1. הכרת חומרי למידה בנושא הנגב
 2. הגברת המודעות החינוכית לנושא שמירת הטבע והסביבה
 3. הגברת הזיקה לאזור הנגב