אדם וטבע

אדם וטבע

 

56 ש' עם ציון
למידה מרחוק

מס' נושא
1 פנ"פ – מבוא: הסביבה הטבעית, הכרת האוריינית
2 רציונאל: שימור המגוון הביולוגי
3 שטחים פתוחים: פארק החולות בניצנים
4 טבע עירוני
5 בעלי חיים בא"י: יונקים, זוחלים, חי מתחת לאבן
6 צמחים בישראל: יער וחורש
7 שמורות טבע וגנים לאומיים בארץ
8 שמירת פרחי הבר
9 דיון בפורום: כיצד ניתן לחנך לשמירת הטבע
10 ביולוגיה ימית: החי במים
11 ציפורים בישראל
12 שמירת טבע במקורות היהדות
13 סיור עצמאי: בסביבה הקרובה להכרת מצחים ובעלי חיים
14 פנ"פ – סיכום הצגת עבודות

 

יגאל סלע

052-3275807

igalsela@gmail.com