סביבה בריאות ומה שבניהן

פסג"ה  קרית גת

 

תוכנית לקורס:

סביבה, בריאות ומה שביניהן

מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה

30שעות

למידה מרחוק

מנחה: יגאל סלע

מס' תאריך נושא
1 8/3/16 מפגש פנ"פ- מבוא: הקשר בין סביבה לבריאות
2 15/3/16 חומרים מסוכנים בבית ובסביבה
3 22/3/16 קרינה אלקטרומגנטית והשפעותיה הבריאותיות
4 29/3/16 זיהום אויר ותחלואה
5 31/3/16 תסמונת "הבניין החולה"
6 3/4/16 סביבה ירוקה – סביבה בריאה
7 6/4/16 דיון בפורום: "הגברת המודעות לסביבה בריאה במוסד החינוכי"
8 12/4/16 מפגש סיכום, פנ"פ. רפלקציה, הצגת עבודות משתלמים

עדכון    1/2/16 

מטרות:

 1. הכרת הקשר בין בריאות ובין בעיות סביבתיות.
 2. הגברת המודעות לסכנות הסביבתיות הנובעות מהעידן המודרני.
 3. הכרת דרכי מניעה כנגד הנזקים הפוטנציאליים של מטרדים סביבתיים.

ראשי פרקים:

 1. הכרת הקשר בין סביבה לבריאות
 2. מטרדים סביבתיים ומניעתם
 3. סביבה ירוקה – סביבה בריאה

יישומים חינוכיים:

 1. הכרת נושאים לימודיים בתחום הסביבה.
 2. הגברת המודעות לבעיות סביבתיות במוסד החינוכי.
 3. הכרת חומרי למידה ממוחשבים בנושא.
 4. הכרת דרכים לשיפור הסביבה הפיסית במוסד החינוכי.

חובות המשתלם:

 1. הגשת עבודה.
 2. משלוח מטלות.
 3. השתתפות במפגשי פנ"פ.

 

בברכה,

יגאל סלע

מנחה הקורס

052-3275807