מוסדות חינוך ורשויות

תוכניות למוסדות חינוך ולרשויות

1. בתי ספר ירוקים

ייעוץ, ליווי והפעלה של תוכניות בבתי ספר הנמצאים בתהליך לקבלת הסמכה של בית ספר ירוק או הנמצאים בפני הכניסה לתהליך

2. קולות קוראים

 סיוע במילוי קולות קוראים המתפרסמים ע"י המשרד להגנת הסביבה

3. תוכנית "סביבה בריאה"

הפעלת תוכניות בבתי ספר וברשויות בנושא סביבה בריאה.

4. התייעלות אנרגטית

הפעלת תוכניות חינוך והסברה לקידום ההתייעלות האנרגטית במוסדות החינוך ובמוסדות ציבוריים כולל מכירת ציוד בתחום ההתייעלות האנרגטית.

5. ימי שיא וכנסים

ארגון ימי שיא בתחום החינוך לקיימות במוסדות חינוך וברשויות. ארגון כנסים בבתי ספר וברשויות כגון: כנס מועצות תלמידים בנושא חינוך לקיימות.

6. בדיקת עישון

ביצוע בדיקת עישון, באמצעות מכשיר רפואי אמין, לעובדים במפעלים, בארגונים, ברשויות ובמשרדים.

7. פעילות לתלמידים בנושא איכות הסביבה

עתיד ירוק מציע לבתיה"ס פעילות בנושא איכות הסביבה.

הפעילות כוללת:  * סרט/ מצגת   * דפי עבודה/ משחקים  * מוצגים להמחשה ולהדגמה ועוד

8. גינה ירוקה

הדרכה בהקמת גינה אקולוגית בחצר הגן וביה"ס.