סביבה, בריאות ומה שביניהן

תוכנית לקורס קיץ:

סביבה, בריאות ומה שביניהן

למידה מרחוק
מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה
30שעות
בין התאריכים: 29.8.16 11.7.16

מנחה: יגאל סלע

מס' תאריך נושא
1 מפגש מבוא: הקשר בין סביבה לבריאות
2 סביבה ירוקה – סביבה בריאה
3 קרינה אלקטרומגנטית והשפעותיה הבריאותיות
4 זיהום אויר ותחלואה
5 כימיקלים רעילים בתעשיית המזון והקוסמטיקה
6 חומרים מסוכנים בבית ובסביבה
7 דיון בפורום: "הגברת המודעות לסביבה בריאה במוסד החינוכי"
8 מפגש סיכום, פנ"פ. רפלקציה, הצגת עבודות משתלמים

עדכון    1/6/16 

מטרות:

 1. הכרת הקשר בין בריאות ובין בעיות סביבתיות.
 2. הגברת המודעות לסכנות הסביבתיות הנובעות מהעידן המודרני.
 3. הכרת דרכי מניעה כנגד הנזקים הפוטנציאליים של מטרדים סביבתיים.

ראשי פרקים:

 1. הכרת הקשר בין סביבה לבריאות
 2. מטרדים סביבתיים ומניעתם
 3. סביבה ירוקה – סביבה בריאה

יישומים חינוכיים:

 1. הכרת נושאים לימודיים בתחום הסביבה.
 2. הגברת המודעות לבעיות סביבתיות במוסד החינוכי.
 3. הכרת חומרי למידה ממוחשבים בנושא.
 4. הכרת דרכים לשיפור הסביבה הפיסית במוסד החינוכי.

חובות המשתלם:

 1. הגשת עבודה.
 2. משלוח מטלות.
 3. השתתפות במפגשי פנ"פ.

 

בברכה,

יגאל סלע

מנחה הקורס

052-3275807